Nahoru
Domů Ordinační hodiny Materiály Ordinace 

Holýšovská pediatrie, s.r.o.

Ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost

Příčná 236, 345 62 Holýšov
tel.: 774 491 141


info_outline aktuálně


schedule ord. hodiny
view_headline materiály


local_hospital ordinaceZpět

Materiály

Poslední aktualizace 14.3.2024

KDY TELEFONOVAT

POTVRZENÍ A POSUDKY

OČKOVÁNÍ

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI DÍTĚTE

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI PEČUJÍCÍ OSOBY

 


 

KDY TELEFONOVAT

Můžete nám také napsat na WhatsApp, který máme zapnutý na obrazovkách, a dle možností odpovíme. Pokud využijete Whatsapp mimo ordinační dobu, zprávy obvykle zpracujeme během následujícího pracovního dne.

1) Potřebujeme dnes vyšetřit

Volejte ordinaci co nejdříve po 7:00. Ve čtvrtek po 10:00.

2) Potřebujeme telefonickou konzultaci

Volejte v konzultačních hodinách mezi 13:00 a 13:30.

3) Výsledky laboratorního vyšetření

Volejte v konzultačních hodinách mezi 13:00 a 13:30.

4) Potřebujeme termín (prohlídka ke studiu, řidičský průkaz) nebo změnu termínu (preventivní prohlídky).

Využijte náš druhý telefon 774 943 052, bývá k dispozici mezi 12 a 14 hodinou.

 

NEMOHU SE DOVOLAT, CO DĚLAT?

V období vysoké nemocnosti může být pacientů i telefonátů hodně najednou. Volejte opakovaně nebo využijte WhatsApp. Ujistěte se také na našich stránkách, jestli nemáme dovolenou a kdo nás případně zastupuje.

 


 

POTVRZENÍ A POSUDKY

Dokumenty noste mezi 7:00 a 7:30 nebo mezi 13:00 a 13:30, ve čtvrtek po 16:00.

A) Potvrzení pro MŠ, tábory, lyžařské výcviky a školy v přírodě

Formuláře noste sestřičce bez zavolání, potvrzené k vyzvednutí bývají nejpozději do 1 týdne, prohlídka není potřeba. Cena potvrzení je 200 Kč.

B) Posudek způsobilosti ke studiu

Je nutná zdravotní prohlídka, prosím objednejte se včas. Cena posudku je 600 Kč.

C) Posudek způsobilosti k výkonu sportu

Cena posudku je 300 Kč, prohlídka je potřeba. Některé úrovně a druhy sportů posuzuje sportovní lékař. Obvykle je také potřeba zajistit si EKG vyšetření.

D) Posudek způsobilosti k řidičskému průkazu

Je nutná zdravotní prohlídka, cena posudku je 600,- Kč.

 


 

OČKOVÁNÍ

 

Očkování v 1. roce života

Rotaviry Vakcína se podává ústy od 6 týdnů věku, druhá následuje po 4 týdnech. Možnost nákazy je vyšší u kojenců, kteří mají sourozence. Cena očkování je 3.800,- Kč (2x1900).
Hexavakcína Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, žloutence B, Haemophillu influenzae b. Očkuje se nejčastěji 3 dávkami, očkování je zdarma pro všechny pacienty, včetně cizinců.
Pneumokoky Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud je základní očkování dokončeno před 7. měsícem věku. Nejčastěji se aplikují 3 dávky. Cena pro nepojištěné je 5.400,- Kč (3x1800)
Meningokok B Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud se zahájí před 12 měsíci věku. V tomto věku se aplikují 3 dávky. Cena pro nepojištěné je 6.600,- Kč (3x2200).

 

Očkování ve 2. roce života

MMR Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Očkuje se 1 dávka, je zdarma pro všechny pacienty, včetně cizinců.
Meningokoky A,C,W,Y Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud se provede po dovršení 12 měsiců věku ale zároveň před dovršením 24 měsíců. Aplikuje se jedna dávka. Cena pro nepojištěné je 1450,- Kč.

Přeočkování v 5 letech

Po dovršení 5 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a jednou dávkou vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Jedná se o povinná očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a pacient nic nehradí.

Přeočkování v 10 letech

Po dovršení 10 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně. Jedná se o povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a pacient nic nehradí.

 

Očkování mladistvých

HPV viry
(od 11 let)
Vakcína proti lidkým papilomavirům způsobujícím genitální bradavice, rakovinu děložního čípku a konečníku. Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud se zahájí od dovršení 11 let ale zároveň před dovršením 15 let. Očkuje se 2 dávkami. Cena pro nepojištěné je 6.600,- Kč (2x3300). Od 15 let si hradí očkování všichni pacienti sami a očkují se 3 dávky. Cena je pak 9.900,- Kč (3x3300).
Meningokok B
(od 14 let)
Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud se zahájí od dovršení 14 let ale zároveň před dovršením 16 let. V tomto věku se aplikují 2 dávky. Cena pro nepojištěná je 4.400,- Kč (2x2200).
Meningokoky A,C,W,Y
(od 14 let)
Očkování je pro pacienty našich smluvních pojišťoven zdarma, pokud se před od dovršení 14 let ale zároveň před dovršením 16 let. Aplikuje se 1 dávka. Cena pro nepojištěná je 1.450,- Kč.

 

Očkování v různém věku

Informujte se u své zdravotní pojišťovny, často část ceny očkování zpětně proplácí.

Virus klíšťové
encefalitidy
Snižuje riziko závažného poškození zdraví při nákaze. Očkovat lze od 1 roku, doporučujeme již v předškolním věku, ale je možné začít kdykoli. Základní očkování sestává ze 3 dávek, cena je 3150,- Kč (3x1050) pro pacienty do 15 let a 3.450,- Kč (3x1150) pro pacienty od 16 let. Následuje přeočkování jednou vakcínou po 3 letech a pak každých 5 let.
Žloutenka A Očkování je možné od 1 roku věku. Doporučujeme ho ještě před školkou, ale je možné začít kdykoli. Očkuje se 2 dávkami. Cena očková je 2.500,- Kč (2x1250) pro pacienty do 15 let a 3.300,- Kč (2x1650) pro pacienty od 16 let.
Plané neštovice Možné aplikovat od 1 roku, doporučujeme zvláště starším dětem, které neprodělaly onemocnění. Očkují se dvě dávky, cena očkování je 2.700,- Kč (2x1350).
Chřipka Virové onemocnění doprovázené vysokými teplotami, které se vracejí, kašlem, rýmou a průjmy. Virus mutuje a imunita rychle vyprchá, proto výrobci připravují každoročně nové vakcíny. Na podzim 2023 byla cena očkování 650,- Kč u vakcíny aplikované injekčně a 850,- Kč u vakcíny aplikované do nosu. U menších dětí, které ještě chřipku neprodělaly a nebyly ani očkovány, se obvykle podávají 2 dávky, ostatním pacientům 1 dávka.

 


 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Postupujeme v souladu se Zákonem č. 187/2006 Sb. §68. Tiskopis vystavujeme ke dni, kdy vyšetřením zjistíme, že je dítě nemocné (v odůvodněných důvodech 3 dny zpětně). Tiskopis ukončujeme ke dni, kdy je dítě je zdravé (pomine důvod ošetřování).

 

Nejčastější dotazy:

 

1) Dítě je stále nemocné, ale již potřebuji do práce a pečovat bude jiná osoba. Je potřeba ukončit Tiskopis?

Do práce můžete jít, zaměstnavatel na zadní stranu formuláře pro ČSSZ poznamená, které dny jste pracovali. Tiskopis však ještě ukončit nemůžeme, protože dítě stále potřebuje péči.

 

2) Je Tiskopis nutné ukončit do 9 dní?

Tiskopis platí do uzdravení dítěte, což může trvat déle. Za jakou část z této doby se vyplácí ošetřovné určili zákonodárci a tiskopisy vyhodnocují pracovníci České správy sociálního zabezpečení. Pravidla jsou dostupná na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne. Lékař pouze konstatuje potřebu ošetřování, o nároku na ošetřovné nerozhoduje.

 

3) Má nárok na výplatu ošetřovného příbuzný na jiné adrese, babička, strýček, partner atd.?

Na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Lékař předá zákonnému zástupci tiskopis se jménem dítěte, ošetřující osobu nevyplňuje. Kdo může čerpat ošetřovné určuje zákon, pravidla jsou popsána na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne, případně můžete vznést dotaz na pracovníky call centra ČSSZ. Variant je mnoho, nemáme možnost vyhodnocovat konkrétní situaci a neradi bychom někoho uvedli v omyl.

 

4) Můžete mi napsat Tiskopis až od pozítří? Nemám teď v práci stejně směny.

Protože nám je uloženo rozhodnout o potřebě ošetřování dnem, kdy tuto skutečnost zjistíme, nemůžeme vyhovět. Zápis ve zdravotní dokumentaci musí odpovídat zápisu na tiskopisu.

 

5) Dnes jsme si po práci vyzvedli nemocné dítě ve škole. Je možné napsat Tiskopis až od zítřka, abychom nepřišli o den výplaty ošetřovného?

Tiskopis musíme vypsat ke dni, kdy zjistíme nemoc. Na tuto situaci pamatuje výše uvedený zákon, kde se v §40 odst. 2 mimo jiné uvádí: "...Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem."

 


 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI OSOBY JINAK PEČUJÍCÍ O DÍTĚ

Pokud onemocní pečující osoba (např. matka na mateřské či rodičovské), tiskopis vystavuje ošetřující lékař matky. Například matčin praktický lékař nebo lékař lůžkového oddělení, který matku shledal nemocnou. Situaci upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., zejména §68, §54 a §56. Registrující lékař dítěte do procesu nevstupuje.

Ošetřující lékař matky vyplní na první stranu formuláře její jméno. a zaškrtne možnost "nemůže pečovat o dítě, o které jinak pečuje".

Česká správa sociálního zabezpečení, na svých stránkách vysvětluje, že tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Odkaz zde https://www.cssz.cz/osetrovne

 

ZPĚT NA OBSAH STRÁNKY