Nahoru
Domů Ordinační hodiny Materiály Ordinace 

Holýšovská pediatrie, s.r.o.

Ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost

Příčná 236, 345 62 Holýšov
tel.: 774 491 141


info_outline aktuálně


schedule ord. hodiny
view_headline materiály


local_hospital ordinaceZpět

Materiály

Poslední aktualizace 7.9.2023

Na této stránce najdete:

V KOLIK HODIN VOLAT DO ORDINACE

KDYŽ NEZVEDÁME TELEFON

KDY NOSIT A VYZVEDÁVAT DOKUMENTY

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI DÍTĚTE

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI PEČUJÍCÍ OSOBY

OČKOVÁNÍ V NAŠÍ ORDINACI

 


 

V KOLIK HODIN VOLAT DO ORDINACE?

Aby nebylo vyšetřování přerušováno zvoněním, zavedli jsme harmonogram. Všechny velmi prosíme, aby se ho snažili dodržovat.

Můžete nás také kontaktovat na WhatsApp, který máme zapnutý na obrazovkách, a my dle možností odpovíme. Whatsapp lze využít i mimo ordinační dobu, zprávy obvykle zpracujeme během následujícího pracovního dne.

1) Potřebujeme dnes vyšetřit

Volejte ordinaci brzy po 7:00. Ve čtvrtek po 10:00. Objednání pomáhá rozložit návštěvy, aby se zkrátilo čekání.

2) Potřebujeme telefonickou konzultaci či výsledky laboratnorního vyšetření

Volejte v konzultačních hodinách mezi 13:00 a 13:30.

4) Potřebujeme neakutní termín (prohlídka pro SŠ, autoškolu) nebo změnu termínu.

Využijte náš druhý telefon 774 943 052, bývá k dispozici mezi 12 a 14 hodinou.

 

NEMOHU SE DOVOLAT, CO DĚLAT?

V období vysoké nemocnosti může být pacientů i telefonátů hodně najednou. Volejte opakovaně nebo využijte WhatsApp. Ujistěte se také na našich stránkách, jestli nemáme dovolenou a kdo nás případně zastupuje.

 

KDY NOSIT A VYZVEDÁVAT DOKUMENTY

Dokumenty prosím noste mezi 7:00 a 7:30 nebo mezi 13:00 a 13:30. Je pro nás těžké odbíhat během vyšetřování. Ve čtvrtek je možné donést dokumenty po 16:00. Prosím pozor, některé dokumenty nelze potvrdit bez prohlídky pacienta a je potřeba se objednat.

A) Potvrzení pro MŠ, tábory a lyžařské výcviky.

Tyto je možné nosit bez zavolání, potvrzené bývají nejpozději do 1 týdne, prohlídka zpravidla není potřeba. Potřeba je pouze u nově registrovaných pacientů, kteří ještě nebyli na vstupní prohlídce.

B) Potvrzení způsobilosti ke studiu na střední škole a potravinářský, řidičský, svářečský a jiné průkazy

K vydání těchto posudků je nutná zdravotní prohlídka, prosím objednejte se.

C) Potvrzení způsobilosti k výkonu sportu.

Zde nás prosím vždy kontaktujte. K posudku je potřeba prohlídka a nemůžeme provádět posouzení ke všem úrovním a druhům sportu. Některé prohlídky provádí pouze sportovní lékař. Obvykle je také potřeba nejprve prodělat vyšetření EKG.

D) Jiné dokumenty, které nejsou uvedeny výše

Prosím kontaktujte nás předem, zjistíme, o jaký dokument se jedná a co je potřeba.

 

 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Postupujeme v souladu se Zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. §68. Tiskopis vystavujeme ke dni, kdy vyšetřením zjistíme, že je dítě nemocné. Tiskopis ukončujeme ke dni, kdy pomine důvod jeho vystavení, tedy dítě je zdravé. (V odůvodněných případech lze počátek vystavit až 3 dny zpětně, vystavovat dopředu zákon neumožňuje. Naopak ukončit tiskopis zpětně nelze, zákon v odůvodněných případech umožňuje ukončení posunout o 3 dny dopředu).

Role lékaře spočívá v tom, aby konstatoval, že dítě je nemocné potřebuje péči, respektive se uzdravilo a péči již nepotřebuje. V praxi se setkáváme s těmito situacemi:

 

1) Dítě je stále nemocné, ale již potřebuji do práce. Je potřeba ukončit Tiskopis?

V tomto případě ještě ukončit Tiskopis nemůžeme, protože dítě stále potřebuje péči. Když péči zajistíte jinou osobou (například babička) a půjdete do práce, zaměstnavatel na zadní stranu formuláře pro ČSSZ poznamená, které dny jste pracovali.

 

2) Je pravda, že Tiskopis platí maximáně 9 dní, a pak je třeba ho ukončit?

Není tomu tak. Tiskopis platí do uzdravení dítěte, což může trvat déle. Za jakou část z této doby bude pečující osobě vypláceno ošetřovné a za jakých podmínek, to určili zákonodárci a tiskopisy vyhodnocují pracovníci České správy sociálního zabezpečení. Pravidla jsou dostupná na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne. Lékař žádným způsobem nerozhoduje o nároku na ošetřovné ani o délce podpůrčí doby, kdy je ošetřovné vypláceno. Rozhoduje pouze o potřebě ošetřování dítěte (zjistí onemocnění) a konci potřeby (uzdravení).

 

3) Má nárok na výplatu ošetřovného příbuzný na jiné adrese nebo nepříbuzný na stejné adrese, případně babička, strýček, atd.?

Na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Lékař na Tiskopis zapíše jméno dítěte, které je nemocné a potřebuje ošetřování. Kdo může čerpat ošetřovné určuje zákon, pravidla jsou popsána na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne, případně můžete vznést dotaz na pracovníky call centra ČSSZ. Variant je mnoho, nemáme prostor vyhodnocovat konkrétní situaci a neradi bychom někoho uvedli v omyl. Lékař předá zákonnému zástupci tiskopis se jménem dítěte, které potřebuje ošetřovat, ošetřující osobu však lékař nevyplňuje.

 

4) Můžete mi napsat Tiskopis až od pozítří? Nemám teď v práci stejně směny.

Protože nám je uloženo rozhodnout o potřebě ošetřování dnem, kdy tuto skutečnost zjistíme, nemůžeme v tomto případě vyhovět. Zápis ve zdravotní dokumentaci musí odpovídat zápisu na tiskopisu.

 

5) Dnes už jsem byl v práci, nemocné dítě jsem si vyzvedl ve škole. Můžete mi napsat Tiskopis až od zítřka, ať nepřijdu o den výplaty ošetřovného?

OČR musíme vypsat v den, kdy zjistíme nemoc. Na tuto situaci však pamatuje výše uvedený zákon, kde se v §40 odst. 2 mimo jiné uvádí: "...Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem."

 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI OSOBY JINAK PEČUJÍCÍ O DÍTĚ

Pokud onemocní pečující osoba (např. matka) a nemůže pečovat o dítě, o které běžně pečuje, tiskopis vystavuje ošetřující lékař, který vyšetřením zjistil, že matka onemocněla. Tím může být například matčin registrující lékař, lékař lůžkového oddělení nebo ambulantní specialista. Situaci upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., zejména §68, §54 a §56.

Ošetřující lékař jinak pečující matky vyplní na první stranu formuláře její jméno. Na zadní stranu uvede zaměstnanec jméno dítěte, o které pečuje místo matky. Ošetřování je tak vystavené na matku a dítě zároveň.

Systém je tedy postaven tak, že ke vzniku potřeby ošetřování je nutné prokázání nemoci matky jejím ošetřujícím lékařem. Registrující lékař dítěte, které péči potřebuje, v tomto případě do procesu nevstupuje.

Česká správa sociálního zabezpečení, která spravuje ošetřovné, na svých stránkách vysvětluje, že tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Odkaz na stránky ČSSZ zde https://www.cssz.cz/osetrovne

 

JAKÁ PROVÁDÍME OČKOVÁNÍ

Povinná očkování hradí stát všem včetně cizinců. Některá doporučená očkování jsou při splnění podmínek pojišťoven hrazena ze zdravotního pojištění (ZP). Ostatní očkování na konci seznamu hradí pacient, ale informujte se u své pojišťovny, často část očkování zpětně proplácí.

 

Očkování v 1. roce života

Rotaviry (hradí pacient) Vakcína se podává ústy. V případě zájmu se první dávka podává v 6 týdnech věku, druhá po 4 týdnech. Pravděpodobnost nákazy je vyšší u kojenců, kteří mají starší sourozence. Aplikace jedné dávky stojí 1850,- KČ
6 nemocí - Hexavakcína (hradí stát) Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, žloutence B, Haemophillu influenzae b. Očkuje se nejčastěji 3 dávkami.
Pneumokoky (hradí ZP) Podmínkou úhrady z pojištění je aplikace prvních dvou dávek do 7 měsíce věku. Protože odstup je minimáně 2 měsíce, první dávku je třeba podat do 5 měsíce věku. Pojišťovna hradí základní vakcínu, u ostatních vakcín je doplatek. :

Vakcína proti 10 kmenům - při splnění podmínek bez doplatku, plná cena aplikace jedné dávky 1500,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky.

Vakcína proti 13 kmenům - při splnění podmínek doplatek 232,- KČ, plná cena aplikace jedné dávky 1800,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky.

Vakcína proti 15 kmenům - při splnění podmínek doplatek 415,- KČ, plná cena aplikace jedné dávky 2000,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky.

Doplatky se mohou v řádu desítek korun měnit v závislosti na aktuální ceně vakcíny u distributora.

Meningokok B (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky do 12 měsíců věku. Plná cena aplikace jedné dávky je jinak 2200,- KČ. V tomto věku se aplikují 3 dávky.

 

Očkování ve 2. roce života

3 nemoci - MMR (hradí stát) Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.
Meningokoky A,C,W,Y (hradí ZP) Podmínkou úhrady z pojištění je aplikace první dávky ve 2. roce věku (po dovršení 12 měsíců věků a před dovršením 24 měsíců). Plná cena aplikace je jinak 1400,- KČ, aplikuje se 1 dávka.

 

Po dovršení 5 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a jednou dávkou vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Jedná se o povinná očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a jsou hrazená státem.

 

Po dovršení 10 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně. Jedná se o povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a je hrazené státem.

 

Očkování mladistvých

HPV viry (hradí ZP) Vakcína proti lidkým papilomavirům způsobujícím genitální bradavice, rakovinu děložního číku, annu a jiná onemocnění. Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 13 letech (po dovršení 13 let věku a před dovršením 14 let věku).Plná cena aplikace jedné dávky je jinak 3400 KČ. Do 14 let se očkuje 2 dávkami, od 15 let 3 dávkami.
Meningokok B (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 14 letech (po dovršení 14 let věku a před dovršením 15 let věku). Plná cena aplikace jedné dávky je jinak 2200,- KČ. V tomto věku se obvykle aplikují 2 dávky.
Meningokoky A,C,W,Y (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 14 letech (po dovršení 14 let věku a před dovršením 15 let věku). Plná cena aplikace je jinak 1400,- KČ, aplikuje se 1 dávka.

 

Další důležitá očkování

Virus klíšťové encefalitidy (hradí pacient) Snižuje riziko závažného poškození zdraví při nákaze. Očkovat lze od 1 roku, doporučujeme již v předškolním věku, ale je možné začít kdykoli. Základní očkování sestává ze 3 dávek, následuje přeočkování po 3 letech a pak každých 5 let. Cena aplikace jedné dávky je 1000,- KČ do 15 let a 1150,- KČ pro pacienty starší 16 let.
Žloutenka A (hradí pacient) Očkování je možné od 1 roku věku. Doporučujeme ho ještě před školkou, ale je možné začít kdykoli. Cena aplikace jedné dávky je 1200,- KČ do 15 let a 1600,- KČ pro pacienty starší 16 let. Očkuje se 2 dávkami.
Plané neštovice (hradí pacient) Možné aplikovat od 1 roku, doporučujeme zejména starším dětem, které neprodělali onemocnění. Cena aplikace jedné dávky je 1300,- KČ, očkuje se 2 dávkami.
Chřipka (hradí pacient) V poslední sezóně jsme zaznamenali dvě silné vlny chřipky, nemoc trvala obvykle 10 až 14 dní, často i déle. Dětem i mladistvým se vracely vysoké teploty mezi 39 a 40 °C i více než 4 dny, měly silným kašel a rýmu, bolestmi svalů a hlavy, zvracely. Očkování obvykle výrazně zmírňuje průběh nemoci nebo jedince zcela ochrání. Virus chřipky se rychle mění a imunita tak vyprchá. Každý rok je připravena vakcína na nové kmeny.

Očkování se provádí na podzim před chřipkovou sezónou. Cena očkování se bude na podzim pohybovat kolem 650 KČ u vakcíny aplikované injekčně a 850 KČ u vakcíny aplikované do nosu. U menších dětí, které ještě chřipku neprodělaly a nebyly ani očkovány, se obvykle podávají 2 dávky, ostatním pacientům 1 dávka.

ZPĚT NA OBSAH STRÁNKY