Nahoru
Domů Ordinační hodiny Materiály Ordinace 

Holýšovská pediatrie, s.r.o.

Ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost

Příčná 236, 345 62 Holýšov
tel.: 774 491 141


info_outline aktuálně


schedule ord. hodiny
view_headline materiály


local_hospital ordinaceZpět

Materiály

Poslední aktualizace 27.3.2023

Na této stránce najdete:

KDY VOLAT DO ORDINACE

KDYŽ NEZVEDÁME TELEFON

KDY NOSIT A VYZVEDÁVAT DOKUMENTY

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI DÍTĚTE

TISKOPIS OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEMOCI PEČUJÍCÍ OSOBY

OČKOVÁNÍ V NAŠÍ ORDINACI

 


 

V JAKOU DENNÍ DOBU VOLAT DO ORDINACE?

Aby nebylo vyšetřování přerušováno častým zvoněním telefonu a dveřního zvonku, zavedli jsme harmonogram. Chceme všechny moc poprosit, aby se ho snažili dodržovat.

1) Potřebujeme dnes vyšetřit

Volejte ordinaci brzy po 7:00. Ve čtvrtek po 10:00. Včasné objednání pomáhá rozložit návštěvy a zkrátit čekání. Stejně postupujte i při zhoršení stavu.

2) Potřebujeme telefonickou konzultaci

Volejte ordinaci mezi 13:00 a 13:30. Nebo pošlete zprávu na WhatsApp během dne před konzultačními hodinami a my dle možností odpovíme. Nemusíte tak při obsazené lince volat opakovaně a někdy najdeme prostor i mimo konzultační hodiny.

3) Chceme se zeptat na výsledky laboratorního vyšetření

Výsledky nejčastěji přicházejí ve 13 hodin. Volejte ordinaci po 13:00. Nebo pošlete zprávu s předstihem na WhatsApp a my se dle možností ozveme.

4) Potřebujeme neakutní termín - prohlídka pro SŠ, autoškolu, máme zájem o nadstandardní očkování atd.

Využijte náš druhý telefon 774 943 052, bývá k dispozici mezi 12 a 14 hodinou. Nebo pošlete zprávu na WhatsApp a my později odpovíme.

5) Nemůžeme se dnes dostavit

Volejte prosím co nejdříve, ať nečekáme. Nebo pošlete zprávu na WhatsApp.

6) Potřebujeme změnu domluveného termínu s předstihem

Využijte náš druhý telefon 774 943 052, bývá k dispozici mezi 12 a 14 hodinou. Nebo pošlete zprávu na WhatsApp a my později odpovíme.

 

NEMOHU SE DOVOLAT, CO DĚLAT?

V období vysoké nemocnosti může být pacientů i telefonátů hodně najednou. Linka tak může být delší dobu obsazená nebo sestřička a lékařka nemohou telefonovat.

Při potřebě vyšetření volejte prosím opakovaně nebo využijte WhatsApp. Aplikaci máme zapnutou na obrazovkách a dle možností odpovíme.

WhatsApp máme pouze na hlavním čísle ordinace. Aplikaci zpravidla nevyužíváme mimo ordinační hodiny, přestože někdy zůstává online. Zprávy, které přijdou po ordinačních hodinách, obvykle zpracujeme v náledující pracovní den. Nemocní se tak mohou hlásit s předstihem.

Podívejte se také na naše internetové stránky, jestli nemáme dovolenou a kdo je náš zástup.

 

KDY NOSIT A VYZVEDÁVAT DOKUMENTY

Dokumenty prosím noste mezi 7:00 a 7:30 nebo mezi 13:00 a 13:30. Je pro nás těžké odbíhat během vyšetřování. Ve čtvrtek je možné donést dokumenty po 16:00. Prosím pozor, některé dokumenty nelze potvrdit bez prohlídky pacienta a je potřeba se objednat.

A) Potvrzení pro MŠ, tábory a lyžařské výcviky.

Tyto je možné nosit bez zavolání, potvrzené bývají nejpozději do 1 týdne, prohlídka zpravidla není potřeba. Potřeba je pouze u nově registrovaných pacientů, kteří ještě nebyli na vstupní prohlídce.

B) Potvrzení způsobilosti ke studiu na střední škole a potravinářský, řidičský, svářečský a jiné průkazy

K vydání těchto posudků je nutná zdravotní prohlídka, prosím objednejte se.

C) Jiné dokumenty, které nejsou uvedeny výše

Prosím kontaktujte nás předem, zjistíme, o jaký dokument se jedná a co je potřeba.

 

 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Postupujeme v souladu se Zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. §68. Tiskopis vystavujeme ke dni, kdy vyšetřením zjistíme, že je dítě nemocné. Tiskopis ukončujeme ke dni, kdy pomine důvod jeho vystavení, tedy dítě je zdravé. (V odůvodněných případech lze počátek vystavit až 3 dny zpětně, vystavovat dopředu zákon neumožňuje. Naopak ukončit tiskopis zpětně nelze, zákon v odůvodněných případech umožňuje ukončení posunout o 3 dny dopředu).

Role lékaře spočívá v tom, aby konstatoval, že dítě je nemocné potřebuje péči, respektive se uzdravilo a péči již nepotřebuje. V praxi se setkáváme s těmito situacemi:

 

1) Dítě je stále nemocné, ale již potřebuji do práce. Je potřeba ukončit Tiskopis?

V tomto případě ještě ukončit Tiskopis nemůžeme, protože dítě stále potřebuje péči. Když péči zajistíte jinou osobou (například babička) a půjdete do práce, zaměstnavatel na zadní stranu formuláře pro ČSSZ poznamená, které dny jste pracovali.

 

2) Je pravda, že Tiskopis platí maximáně 9 dní, a pak je třeba ho ukončit?

Není tomu tak. Tiskopis platí do uzdravení dítěte, což může trvat déle. Za jakou část z této doby bude pečující osobě vypláceno ošetřovné a za jakých podmínek, to určili zákonodárci a tiskopisy vyhodnocují pracovníci České správy sociálního zabezpečení. Pravidla jsou dostupná na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne. Lékař žádným způsobem nerozhoduje o nároku na ošetřovné ani o délce podpůrčí doby, kdy je ošetřovné vypláceno. Rozhoduje pouze o potřebě ošetřování dítěte (zjistí onemocnění) a konci potřeby (uzdravení).

 

3) Má nárok na výplatu ošetřovného příbuzný na jiné adrese nebo nepříbuzný na stejné adrese, případně babička, strýček, atd.?

Na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Lékař na Tiskopis zapíše jméno dítěte, které je nemocné a potřebuje ošetřování. Kdo může čerpat ošetřovné určuje zákon, pravidla jsou popsána na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/osetrovne, případně můžete vznést dotaz na pracovníky call centra ČSSZ. Variant je mnoho, nemáme prostor vyhodnocovat konkrétní situaci a neradi bychom někoho uvedli v omyl. Lékař předá zákonnému zástupci tiskopis se jménem dítěte, které potřebuje ošetřovat, ošetřující osobu však lékař nevyplňuje.

 

4) Můžete mi napsat Tiskopis až od pozítří? Nemám teď v práci stejně směny.

Protože nám je uloženo rozhodnout o potřebě ošetřování dnem, kdy tuto skutečnost zjistíme, nemůžeme v tomto případě vyhovět. Zápis ve zdravotní dokumentaci musí odpovídat zápisu na tiskopisu.

 

5) Dnes už jsem byl v práci, nemocné dítě jsem si vyzvedl ve škole. Můžete mi napsat Tiskopis až od zítřka, ať nepřijdu o den výplaty ošetřovného?

OČR musíme vypsat v den, kdy zjistíme nemoc. Na tuto situaci však pamatuje výše uvedený zákon, kde se v §40 odst. 2 mimo jiné uvádí: "...Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem."

 

TISKOPIS "ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ" PŘI NEMOCI OSOBY JINAK PEČUJÍCÍ O DÍTĚ

Pokud onemocní pečující osoba (např. matka) a nemůže pečovat o dítě, o které běžně pečuje, tiskopis vystavuje ošetřující lékař, který vyšetřením zjistil, že matka onemocněla. Tím může být například matčin registrující lékař, lékař lůžkového oddělení nebo ambulantní specialista. Situaci upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., zejména §68, §54 a §56.

Ošetřující lékař jinak pečující matky vyplní na první stranu formuláře její jméno. Na zadní stranu uvede zaměstnanec jméno dítěte, o které pečuje místo matky. Ošetřování je tak vystavené na matku a dítě zároveň.

Systém je tedy postaven tak, že ke vzniku potřeby ošetřování je nutné prokázání nemoci matky jejím ošetřujícím lékařem. Registrující lékař dítěte, které péči potřebuje, v tomto případě do procesu nevstupuje.

Česká správa sociálního zabezpečení, která spravuje ošetřovné, na svých stránkách vysvětluje, že tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Odkaz na stránky ČSSZ zde https://www.cssz.cz/osetrovne

 

JAKÁ PROVÁDÍME V ORDINACI OČKOVÁNÍ

Povinná očkování hradí stát všem včetně cizinců. Některá očkování hradí zdravotní pojišťovna (ZP), a to za podmínky, že se jedná o pacienta naší smluvní pojišťovny, a že splní kritéria, kterým je nejčastěji věk podání první dávky. Na konci seznamu najdete očkování aplikovatelná v širokém věkovém rozmezí.

 

Očkování v 1. roce života

Rotaviry (hradí pacient) Vakcína se podává ústy. V případě zájmu se první dávka podává v 6 týdnech věku, druhá dávka následuje po 4 týdnech. Pravděpodobnost nákazy je vyšší u kojenců, kteří mají starší sourozence.

Očkujeme vakcínou Rotarix, aplikace jedné dávky stojí 1850,- KČ

6 nemocí - Hexavakcína (hradí stát) Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, žloutence B, Haemophillu influenzae b. Očkuje se vakcínou Infanrix hexa, nejčastěji 3 dávkami.
Pneumokoky (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace prvních dvou dávek do 7 měsíce věku. Protože odstup je minimáně 2 měsíce, první dávku je třeba podat do 5 měsíce věku. Pojišťovna hradí základní vakcínu, u dražších vakcín je doplatek. Očkujeme těmito vakcínami:

Synflorix - při splnění podmínek bez doplatku, plná cena aplikace jedné dávky 1500,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky, poskytuje ochranu proti 10 kmenům pneumokoků.

Prevenar 13 - při splnění podmínek doplatek 232 KČ, plná cena aplikace jedné dávky 1800,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky, poskytuje ochranu proti 13 kmenům pneumokoků.

Vaxneuvance - při splnění podmínek doplatek 415,- KČ, plná cena aplikace jedné dávky 2000,- KČ, nejčastěji se aplikují 3 dávky, poskytuje ochranu proti 15 kmenům pneumokoků.

Doplatky se mohou v řádu desítek korun měnit v závislosti na aktuální ceně vakcíny u distributora.

Meningokok B (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky do 12 měsíců věku. Očkujeme vakcínou Bexsero, plná cena aplikace jedné dávky je 2200,- KČ. V tomto věku se aplikují 3 dávky.

 

Očkování ve 2. roce života

3 nemoci - MMR (hradí stát) Povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V současnosti se používá jedna dávka vakcíny M-M-RvaxPro
Meningokoky A,C,W,Y (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 2. roce věku (po dovršení 12 měsíců věků a před dovršením 24 měsíců). Očkujeme vakcínami Nimenrix nebo MenQuadfi, plná cena aplikace jedné dávky je 1400,- KČ, aplikuje se 1 dávka.

 

Po dovršení 5 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny Boostrix proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a jednou dávkou vakcíny M-M-RvaxPro proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Jedná se o povinná očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a jsou hrazená státem.

 

Po dovršení 10 let věku jsou děti přeočkovány jednou dávkou vakcíny Adacel Polio proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně. Jedná se o povinné očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a je hrazené státem.

 

Očkování mladistvých

HPV viry (hradí ZP) Vakcína proti lidkým papilomavirům způsobujícím genitální bradavice, rakovinu děložního číku, annu a jiná onemocnění. Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 13 letech (po dovršení 13 let věku a před dovršením 14 let věku).Očkujeme vakcínou Gardasil 9, plná cena aplikace jedné dávky je 3700 KČ. Do 14 let se očkuje 2 dávkami, od 15 let 3 dávkami.
Meningokok B (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 14 letech (po dovršení 14 let věku a před dovršením 15 let věku). Očkujeme těmito vakcínami:

Bexsero - při splnění podmínek bez doplatku, plná cena aplikace jedné dávky je 2200,- KČ. V tomto věku se obvykle aplikují 2 dávky.

Trumenba - při splnění podmínek bez doplatku, plná cena aplikace jedné dávky je 2150,- KČ. V tomto věku se aplikují 2 dávky.

Meningokoky A,C,W,Y (hradí ZP) Podmínkou úhrady pojišťovnou je aplikace první dávky ve 14 letech (po dovršení 14 let věku a před dovršením 15 let věku). Očkujeme vakcínami Nimenrix nebo MenQuadfi nebo Menveo. Plná cena aplikace jedné dávky je 1400,- KČ, aplikuje se 1 dávka.

 

Očkování aplikovatelná v širokém věkovém rozmezí, bez úhrady ZP

Virus klíšťové encefalitidy (hradí pacient) Snižuje riziko závažného poškození zdraví při nákaze. Očkovat lze od 1 roku, doporučujeme již v předškolním věku, ale je možné začít kdykoli. Základní očkování sestává ze 3 dávek, následuje přeočkování po 3 letech a pak každých 5 let.

Očkujeme vakcínami FSME-IMMUN, cena aplikace jedné dávky je 1000,- KČ do 15 let a 1150,- KČ pro pacienty starší 16 let.

Žloutenka A (hradí pacient) Očkování je možné od 1 roku věku. Doporučujeme ho zvážit před školkou.

Očkujeme vakcínami Havrix, cena aplikace jedné dávky je 1200,- KČ do 15 let a 1600,- KČ pro pacienty starší 16 let. Očkuje se 2 dávkami.

Plané neštovice (hradí pacient) Možné aplikovat od 1 roku, doporučujeme zejména starším dětem, které neprodělali onemocnění. Očkujeme vakcínou Varilrix, cena aplikace jedné dávky je 1750,- KČ, očkuje se 2 dávkami.
Chřipka (hradí pacient) V tomto roce jsme zaznamenali dvě silné vlny chřipky, nemoc u pacientů trvala obvykle 10 dní až dva týdny, v mnoha případech i déle. Vyznačovala se vracející se vysokou teplotou mezi 39 a 40 stupni trvající 4 dny i více a byla obvykle doprovázena silným dráždivým kašlem, bolestmi svalů a hlavy, zvracením, rýmou. Očkování ve většině případů výrazně zmírňuje průběh nemoci nebo jedince zcela ochrání.

V případě zájmu se ozvěte již na jaře, abychom mohli vakcíny objednat u distributora s předstihem. Očkování se provádí obvykle na podzim před chřipkovou sezónou. Pro další sezónu zvažujeme dle zájmu také vakcínu podávanou do nosu. Cena očkování se bude pohybovat KČ 600 KČ u vakcíny aplikované injekčně a 900 KČ u vakcíny podávané nosem. U menších dětí, které ještě chřipku neprodělaly a nebyly ani očkovány, se obvykle podávají 2 dávky, ostatním pacientům 1 dávka. Protože virus chřipky se rychle mění a imunita vyprchá, každý rok je připravena nová vakcína.

ZPĚT NA OBSAH STRÁNKY